Proprietatea intelectuală cuprinde două mari domenii: Dreptul proprietăţii industriale şiDrepturile de autor. Reglementările juridice ce aparţin proprietăţii intelectuale suntconsecinţa împrejurării că în activitatea lor curentă oamenii realizează şi utilizează opereştiinţifice, literare, artistice, precum şi creaţii intelectuale industriale şi semneledistinctive ale activităţii industriale.