Dreptul bancar este ramura de drept constituită din totalitatea normelor juridice de ordin public şi privat, care au ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea sistemului bancar, statutul juridic al băncilor şi regulile juridice aplicabile operaţiunilor bancare.