Expertiza – avocat  pledant în litigii de dreptul muncii, din materia executării silite, comerciale derivate din raporturi contractuale, delictuale, de drept societar, procedura insolvenței.
Specialist in domeniul consultantei jurice  în diverse domenii de drept.