Dreptul comerţului internaţional constituie ansamblul normelor de drept care reglementează raporturile de comerţ internaţional şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică stabilite între participanții la comerţul internaţional.