Dreptul proprietăţii intelectuale

Proprietatea intelectuală cuprinde două mari domenii: Dreptul proprietăţii industriale şiDrepturile de autor. Reglementările juridice ce aparţin proprietăţii intelectuale suntconsecinţa împrejurării că în activitatea lor curentă oamenii realizează şi utilizează opereştiinţifice, literare, artistice, precum şi creaţii intelectuale industriale şi semneledistinctive ale activităţii industriale.

Drept administrativ

Dreptul administrativ reglementează relațiile sociale ce apar în activitatea administrației de stat sau în legătură cu aceasta, adică relațiile între organele administrative și între acestea și alte organe de stat, cele dintre administrație și cetățeni; principiile organizării și funcționării administrației.

Drept fiscal

Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, este format din totalitatea actelor normative ce reglementează raporturile juridice fiscale care se nasc, se modifică şi se sting în procesul colectării impozitelor şi taxelor de la contribuabili.

Drept bancar

Dreptul bancar este ramura de drept constituită din totalitatea normelor juridice de ordin public şi privat, care au ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea sistemului bancar, statutul juridic al băncilor şi regulile juridice aplicabile operaţiunilor bancare.

Dreptul imobiliar

Dreptul imobiliar este un domeniu foarte complex. Consultanţa în domeniul dreptului imobiliar solicită un spectu larg de know-how legal şi economic. Indiferent dacă este vorba despre achiziţie sau vânzare, dezvoltare sau administrare, valorificare sau finanţare de imobile, vă consiliem în toate aspectele cu privire la imobile, respectiv la achiziţia de imobile în România.

Dreptul muncii

 

Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor  juridice care reglementează relaţiile individuale şi colective de muncă, atribuţiile organizaţiilor sindicale şi patronale,conflictele de muncă şi controlul aplicării legislaţiei muncii.

Dreptul insolventei

  • Iniţierea şi susţinerea procedurii insolvenţei; Asistenţă juridică şi reprezentare în procedura insolvenţei; Asistenţă juridică în cazul proceselor în care se pune problema angajării răspunderii persoanelor fizice din cadrul debitorilor persoane juridice; Asistenţă juridică şi reprezentare în cazul bancrutelor şi a altor infracţiuni din materia insolvenţei;

Drept executional

Dreptul executional penal are un continut social-politic, ce reflecta necesitatile de politica penala ale statului nostru; el are, mai cu seama, un continut normativ specific si bogat, cu ajutorul caruia contribuie in mod substantial la reglementarea adecvata a executarii sanctiunilor penale, dupa cum are scopuri si sarcini proprii.